لابراتوار پاتولوژی این دانشکده مجهز به میکروسکوپ های دو چشمی استاندارد ، میکروسکوپ مجهز به دوربین دیجیتال ، تلویزیون LCDو آرشیو لام پاتولوژی و استریومیکروسکوپ می باشد