تماس با ما

تهران - آجودانیه - انتهای خیابان سیزدهم شرقی - داخل مجموعه میثاق - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

تلفن :  226676372-021      228998983-021