کارگاه‌های ادبی اتفاق در پنج کارگاه«شعر کلاسیک،شعرنو،ترانه،شعرطنز، نمایشنامه»  در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد.