دکتر رضا فکر آزاد پژوهشگر برتر ارتش جمهوری اسلامی ایران
عنوان پژوهشگر برتر ارتش جمهوری اسلامی ایران در دومین جشنواره دانش و پژوهش نیروهای مسلح با نام مبارک امام علی (ع)، به جناب آقای دکتر رضا فکر آزاد معاون محترم پژوهش دانشکده دندانپزشکی آجا تعلق گرفت.