هفته دفاع مقدس
 مسابقات کتابخوانی ، مسابقات ورزشی ، نمایشگاه دفاع مقدس ، بازدید از آسایشگاه جانبازان ثار الله توسط دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در هفته دفاع مقدس برگزار گردید.