دانشجویان و ملاقات کننده های گرامی میتوانند همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 13 با تعیین وقت قبلی با ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا دیدار داشته باشند.